יום שני, 3 בדצמבר 2012

מכר מקרקעין בתמורה אינו בגדר הפקעה

עתירה לביטול הפקעה והשבת המקרקעין לעותרים בטענה שמטרת ההפקעה לא מומשה במשך 25 שנה. העותרת היתה בעלת חלקות אשר אפשרות הבניה בהן היתה מוגבלת. משכך, היא יזמה תכנית לאיחוד וחלוקה, אשר במסגרתה יועד חלק מהחלקות לצרכי ציבור והעותרת חתמה לגביו על שטרי מכר לעירייה ללא תמורה. בעתירה נטען כי העותרת אולצה ע"י המשיבות לחתום על המסמכים, ולכן מדובר בהפקעה. העתירה נדחתה. נקבע כי טענה בדבר אילוץ או כפיה לחתום על מסמך מטילה על הטוען נטל הוכחה מוגבר, וכאן העותרת לא הצליחה להוכיח את טענתה. עוד נקבע כי אף שההליך הוגדר כ"מכר ללא תמורה", הרי בפועל יש לראות בעותרת כמי שקיבלה תמורה שכן התכנית שאושרה הביאה לשיפור משמעותי בזכויותיה הקנייניות של העותרת במקרקעין ולבניית עשרות יחידות דיור. נקבע כי משקיבלה העותרת תמורה- אין דינו של המכר כדין הפקעה.[המשיבה יוצגה ע"י הררי, טויסטר ושות']

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה