יום שני, 3 בדצמבר 2012

ת"א 2024/02 חלקה 21 בגוש 6539 בע"מ נ' עיריית הרצליה

תביעה לתשלום פיצויי הפקעה בסך 7 מליון ₪. לטענת התובעת ביצעה העירייה הפקעה מוסווית במסגרת הליך איחוד וחלוקה. התביעה נדחתה. נקבע, כי לעירייה היו שתי דרכים אפשריות לפעול: הפקעה או הליך איחוד וחלוקה והיא רשאית היתה לבחור את הדרך בה תנקוט. הקצאת המגרשים נעשתה ע"י שמאי ובנקודת זמן זו היה על התובעת לבדוק לעומק את השלכות התכנית, אולם היא לא התנגדה אף על פי שהיתה מודעת להוראות התכנית. המועד להגשת תובענה בגין פגיעה מתכנית חלף זה מכבר ומכל מקום הדרך להגישה אינה ההליך שננקט בתובענה דנן ויש לסלק את התביעה על הסף. בנוסף נקבע, כי  לתובעת היתה מודעות ברורה להליכי התכנון ועל כן יש לדחות את התביעה על הסף גם מחמת התיישנות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה