יום שני, 3 בדצמבר 2012

עת"מ 1932/05 13/12/07 דחיית עתירה לביטול הפקעה

בתב"ע משנת 1980 נקבע כי התכנית תבוצע תוך 5 שנים מיום אישורה וכי הפקעת השטחים הציבוריים תבוצע תוך שנתיים. התכנית בוצעה בעיקרה, ואולם שניים מהמגרשים שיועדו לצרכי ציבור לא הופקעו. בחלוף 25 שנה,  הגישו בעלי המקרקעין שהופקעו עתירה לביטול ההפקעה בשני מגרשים בטענה כי הועדה המקומית זנחה את מטרת ההפקעה. העתירה נדחתה. נקבע כי המועד שנקבע בתכנית לביצועה היו משוער ומנחה בלבד, ובכל מקרה מתייחס למועד תחילת ביצוע התכנית ולא לסיומה, ולכן התכנית לא חדלה להתקיים עם חלוף המועד הנקוב בה כל עוד לא הוחלפה ע"י תכנית אחרת. עוד נקבע כי אף אם חלף המועד שנקבע בתכנית לביצוע ההפקעה, עדיין יכולה הועדה המחוזית לאשר את ביצוע ההפקעה במועד מאוחר יותר. הטענה באשר לזניחת מטרת ההפקעה נדחתה אף היא וצוין כי מטרת היעוד הציבורי בתכנית המפקיעה הינה לעיתים שמירת עתודות הקרקע למטרות ציבור. במקרה כזה נקבע כי מימוש המטרה הציבורית עשוי להתעכב אך אין מדובר  בזניחת המטרה הציבורית. באשר לאחד המגרשים טענו העותרים כי על אף שיועד לשצ"פ הוא נותר מוזנח. בענין זה נפסק כי שצ"פ הינו שטח פתוח לציבור ואין הכרח לגנן אותו או לפתח אותו בדרך אחרת. [הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה יוצגה ע"י הררי, טויסטר ושות']

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה