יום שני, 3 בדצמבר 2012

בג"צ 465/93, 1135 טריידט ס.א., חברה זרה נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה

פ"ד מח (2) עמ' 623. פסק הדין עוסק בהשתהות הרשות בביצוע הפקעה של מקרקעין, המיועדים על פי תוכנית לצרכי ציבור תוך דיון עקרוני בסוגית ההפקעה מול זכות הקנין. בימ"ש העליון קבע, כי הסעד הקיצוני של ביטול הפקעה בגין שיהוי ינתן רק אם השהוי חרג מגדר הסביר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה