יום שני, 3 בדצמבר 2012

ע"א 6648/98 עיריית הוד השרון נ' שיכון אזרחי בע"מ (טרם פורסם)

 בשנת 1973 הסכימה המשיבה להעביר לעירייה את זכויותיה בחלקת מקרקעין, ובשנת 1978 נחתם הסכם, בו צומצמו הזכויות המועברות. בדיעבד הסתבר, כי שלושה חודשים קודם לכן נמכרה השליטה במשיבה, ומי שחתמו על ההסכם לא היו עוד מורשי חתימה מטעם המשיבה. לפיכך נקבע בערכאה קודמת, כי ההסכם המתקן חסר תוקף, ולעירייה אין זכויות במקרקעין. מכאן ערעור העירייה. הערעור התקבל. נקבע, כי ההודעה הכתובה שניתנה בשנת 1973 מעידה על הסכמה לבצע עסקה. הסכמה זו מהווה חוזה מחייב לכל דבר ועניין, גם לדרישת הכתב של סעיף 8 לחוק המקרקעין, שכן גמירות דעת ומסויימות יכולים למצוא ביטוי לאו דווקא בחתימה על המסמך המהווה הסכם. בעובדה שבמועד החתימה הפורמלית לא היו החותמים מוסמכים לחייב את החברה, אין  כדי להביא לביטול ההתחייבות שניתנה קודם לכן, ועל כן יש לראות בעירייה כבעלת הזכויות במקרקעין נשוא המחלוקת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה