יום שני, 3 בדצמבר 2012

הפ 211/07 18/12/07 חובת המינהל לתת לרשות זכות סירוב ראשונה במקרקעין לצרכי ציבור

 המשיבה, חברת העובדים, חכרה מהמינהל מקרקעין המשמשים כמגרש כדורסל ומתקני ספורט. בין התובעים למשיבה התקיים מו"מ לצורך רכישת הזכויות במקרקעין ע"י התובעים תוך מימוש אופציה שניתנה בעבר לרכישת המקרקעין. לבסוף החליטה המשיבה לא לאשר את העסקה ולמכור את זכויותיה במקרקעין בדרך של התמחרות. מכאן התביעה להצהיר כי המשיבים מחויבים להעביר את זכויותיהם במקרקעין לתובעים. עיריית רעננה בקשה להצטרף כצד להליך. העירייה טענה כי בהתאם להחלטה 1062 של המינהל, היא זכאית לזכות סירוב ראשונית לרכישת הזכויות במקרקעין. בהחלטה 1062 נקבע ככלל כי נכסים אשר הוקצו ללא מכרז למטרות ציבוריות, לא יעבירם החוכר לצד שלישי אלא לאחר שנתן זכות סרוב ראשונית לרשות המקומית, למשך 90 יום. העירייה טענה כי משלא ניתנה לה זכות סירוב ראשונית, ממילא אין תוקף לכל עסקה. מנגד טענו התובעים, בין היתר, כי העירייה הביעה הסכמתה ליתן אישור העברה לטאבו בקשר למקרקעין, ולכן לטענתם ויתרה בכך על זכות במקרקעין. בית המשפט קיבל את עמדתה של העירייה ודחה את התביעה. נקבע כי כל עוד החלטה 1062 בתוקף, יש לפעול על פיה, ולכן העירייה זכאית לזכות סירוב ראשונה. עוד נקבע כי הנכונות לתת אישור העברה בטאבו אינה מלמדת על ויתור, מאחר והחלטה בנושא מימוש אופציה הינה ענין לראש העיר ומועצת העירייה, בעוד שהוצאת אישורי עירייה הינה ענין לפקידים העוסקים בכך, אשר אינם אמורים לדעת על קיומה של האופציה. [ עיריית רעננה יוצגה ע"י הררי, טויסטר ושות']

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה